35 miljoen extra voor invoering Participatiewet

Het nieuwe jaar nadert en daarmee ook de invoering van de Participatiewet. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 35 miljoen euro extra beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet.

De extra miljoenen zijn bedoeld voor de inrichting van de regionale werkbedrijven die een belangrijke rol gaan vervullen bij de uitvoering van de wet. Voor elk van de 35 werkbedrijven komt één miljoen euro beschikbaar. Momenteel worden overal in het land regionale Werkbedrijven ingericht waar de bestaande regionale samenwerking verder gestalte moet krijgen. De extra financiële middelen zijn tot stand gekomen nadat De Vereniging van Nederlandse Gemeenten daar op had aangedrongen bij de staatssecretaris.

Volgens Klijnsma valt of staat het succes van de participatiewet met een goede samenwerking. Met een extra ondersteuning in de opstartfase wil ze dit mogelijk maken. Ze vind het belangrijk dat alle partijen in de regio tijdig aan de slag gaan om alle nieuwe instrumenten van de Participatiewet succesvol in te voeren.

De participatiewet gaat op 1 januari 2015 in en moet een structurele bezuiniging van 40 miljoen per jaar opleveren. Het extra budget komt pas na 1 januari beschikbaar. Met de Participatiewet worden de Wajong, Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening samengevoegd. Gemeentes zijn hierin verantwoordelijk voor het begeleiden naar werk of een andere vorm van maatschappelijke ondersteuning. Voor deze begeleiding krijgen gemeenten één budget.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.