Steun voor bedrijven met garantiebanen

Bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking aan de slag helpen door middel van garantiebanen, kunnen gebruik maken van steun van het kabinet. Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil dit zo simpel mogelijk regelen.

Werkgevers die, na ingang van de Participatiewet in 2015, werknemers met een arbeidshandicap inhuren krijgen een zo simpel en eenduidig mogelijk pakket aan ondersteuning tot hun beschikking. Hierdoor hoeven bedrijven niet langer uit te zoeken of hun arbeidsgehandicapte werknemer onder verantwoordelijkheid van het UWV of de gemeente valt en welk van deze twee instanties de meest adequate hulp biedt.

Een voorbeeld van ondersteuning is een no-riskpolis waarmee werkgevers zich kunnen verzekeren tegen de loonkosten als een arbeidsgehandicapte ziek wordt. Een werkgever die bijvoorbeeld een gehandicapte jongere uit de Wajong inhuurt heeft recht op een no-riskpolis van het UWV. Een werkgever die een arbeidsongeschikte inhuurt vanuit de gemeentelijke bijstand krijgt geen dergelijke polis. De no-riskpolis komt dan ook beschikbaar voor alle werkgevers die een arbeidsgehandicapte inhuren. Ook kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een premiekorting wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking aannemen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft naar aanleiding van overleg met de werkgeverskoepels, de vakbeweging en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om de regelingen zo eenduidig mogelijk te maken. De steunmaatregelen zullen gelijk worden getrokken voor iedereen die onder de nieuwe Participatiewet valt. Staatssecretaris Klijnsma gaat dat wettelijk vastleggen.

Bron: Financieel Dagblad, nu.nl

Als u meer wilt over garantiebanen of de Participatiewet neem gerust contact op met Werkmans voor meer informatie.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.