Curriculum vitae

Terug naar Tips

Het opstellen van een cv kan op vele manieren en is in principe naar ieders voorkeur vorm te geven. Toch zijn er een aantal criteria waaraan een goed cv zeker moet voldoen. Op deze pagina vindt u alle ingrediënten voor een goed cv!

het basis-cv

Ten eerste maakt u een document waarin u alles opneemt wat u ooit hebt gedaan, het zogenaamde basis-cv. In dit basis-cv werkt u ook uw competenties uit. Dat is, zeker in het begin, een hoop werk, maar later heeft u er een hoop plezier van. Werk het basis-cv regelmatig bij, bijvoorbeeld met mooie projecten waaraan u heeft mee gewerkt, en de resultaten die u heeft behaald.

Op het moment dat u daadwerkelijk gaat sollciiteren stelt u aan de hand van dit uitgebreide document een relevant cv op, dat past bij de functie waar u op solliciteert.

Het opstellen van het cv

Elk cv bevat dezelfde onderdelen. U begint bij de

Personalia.

Onder dit kopje is plaats voor uw

  • naam (voor- en achternaam volstaat, laat uw doopnamen achterwege!)
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres (zorg voor een professioneel email adres)
  • een link naar uw linkedinprofiel


indien het relevant is voor de functie, vermeld u of u in het bezit bent van een rijbewijs en auto.

nationaliteit, geboortedatum en geslacht hoeft u hier niet te vemelden, deze gegevens kunnen discriminatie in de hand werken en zijn daarom niet verplicht.

Profielschets

3 à 4 regels tekst waarin u beschrijft wie u bent en waar u voor staat. Schrijf niet alleen dat u bijvoorbeeld reultaatgericht bent, maar beschrijf dan ook kort een voorbeeld waaruit dit blijkt. Meer informatie over de profielschets vindt u hier.

Werkervaring

Nu volgt of de werkervaring of de opleidingen. Over het algemeen geldt dat wanneer u langer dan twee jaar actief bent op de arbeidsmarkt u begint met uw werkervaring. Maar wanneer u denkt dat uw opleidingen relevanter zijn dan uw werkervaring tot dusver, dan begint u met de opleidingen. Zoals eerder gezegd, u past het cv aan aan de vacature.
Benoem de werkervaring in omgekeerd chronologische volgorde, begin dus met uw laatste werkervaring. Mocht u veel verschillende banen hebben gehad, richt u zich dan vooral op de meest relevante, om te voorkomen dat het cv te lang wordt.

Vaardigheden

Hier kunt u uw specifieke vaardigheden vermelden, indien relevant voor de functie. Denk aan taalvaardigheden en computervaardigheden. Geef duidelijk, puntsgewijs aan welke vaardigheden u bezit. Bijvoorbeeld:

Opleiding

Ook de opleidingen zet u omgekeerd chronologisch, en ook nu richt u zich vooral op relevante opleidngen voor de functie waarop u solliciteert. Staat u aan het begin van uw loopbaan, en heeft u bijvoorbeeld nog niet zoveel werkervaring, dan kunt u er voor kiezen om ook minder relevante opleidingen te benoemen.

Competenties

Welke competenties zijn van belang voor de sollicitatie? Let wel op, schrijf niet alleen wat uw competenties zijn, maar licht deze ook toe aan de hand van voorbeelden, bijvoorbeeld ¨Ik ben proactief, op mijn initiatief is mijn huidige werkgever begonnen met het schrijven van werkbeschrijvingen Proactiefter bevordering van de kennisoverdracht¨.

Nevenactiviteiten

Ook hiervoor geldt: wat is relevant voor de functie waarnaar u solliciteert? Als u in het bestuur zit van de plaatselijke voetbalclub, dan zegt dat een heleboel over uw vaardigheden, en leidinggevende capaciteiten. Heeft u vrijwillig de website van de sportschool onder uw beheer? Ook dat is een nevenactiviteit die van belang kan zijn voor een toekomstig werkgever.

Hobby’s

Het is een veelgestelde vraag op internet. Wel of geen hobby’s op uw cv? Denk goed na over welke hobby’s u wilt benoemen, en probeer deze te linken aan vaardigheden die nodig zijn voor de functie.