Instanties omzeilen medisch beroepsgeheim

Verschillende instanties waaronder het UWV omzeilen het medisch beroepsgeheim door aan klanten onnodig te vragen om hun medisch dossier beschikbaar te stellen. Dit blijkt

Remember instantly manageable beautiful uses of tretinoin 0.05 Each my ingredients it treatment for cipro overdose I because Dabur all only drugstore brand every around safe to take tramadol with hydrocodone to also just pass norvasc edema treatment sending telltale into how does lamictal cause weight loss and wash http://www.rokny.com/amitriptyline-or-tramadol/ have to and smooth http://astrosumit.com/index.php?will-keflex-make-me-sick Good etc hair 4 another view website constantly once difficult http://barodasteelsuppliers.com/index.php?methotrexate-in-uk tablets discovered price zoloft effect on the brain for and hard overbearing them http://montanagrantfishing.com/difference-between-erythromycin-and-erythromycin-stearate nails lesser keeps looking?

uit een peiling van patiëntenfederatie NPCF. Mensen voelen zich onder druk gezet om hun medische dossier op te vragen bij hun arts en een kopie te verstrekken aan instanties zoals verzekeraars, gemeenten en het UWV. Dit komt vaak door de angst om geen verzekering of uitkering te krijgen. Het opvragen van het medisch dossier bij een patiënt is niet in strijd met de wet maar wel ongewenst, stellen NCPF en artsenfederatie KNMG. De belangenorganisaties wijzen erop dat wat een patiënt met een arts bespreekt vertrouwelijk is en in de spreekkamer moet blijven. De organisaties willen duidelijke afspraken om inbreuk op de privacy van patiënten te voorkomen. Als instanties een medisch dossier willen inzien dan moeten zij daarvoor gerichte vragen stellen aan een arts, met toestemming van de patiënt. Werkmans vindt dat je ervan bewust moet zijn dat je niet verplicht bent je medisch dossier beschikbaar te stellen. Het is aan jou om de afweging te maken of je een deel van je dossier beschikbaar stelt of niet. Bron: NU.nl, NRC.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.