Prinsjesdag 2014

Prinsjesdag 2014
De derde dinsdag van september staat ieder jaar in het teken van Prinsjesdag. Op deze dag geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Ook voor dit komende jaar zijn er veranderingen op komst. Werkmans heeft de belangrijkste maatregelen voor onze cliënten op een rij gezet.

Participatiewet.
In 2015 worden de bijstand, de Wsw en de Wajong opgenomen in de nieuwe Participatiewet. Deze wet bundelt de regelgeving voor iedereen die in staat is om te werken, ook mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met arbeidsvermogen die vroeger de Wajong instroomden, kunnen vanaf 2015 terecht bij gemeenten. De Wsw sluit voor nieuwe instroom.

Wajong
Vanaf 2015 is instroom in de Wajong alleen mogelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. Mensen met een arbeidsbeperking en arbeidsvermogen kunnen bij gemeenten terecht voor arbeidsondersteuning en eventueel voor een uitkering in het kader van de Participatiewet of voor een studietoelage. In de komende jaren worden de huidige Wajongers getoetst op het wel of niet hebben van een arbeidsvermogen.

Heeft u nog geen Wajong-uitkering op 1 januari 2015? Vanaf 1 januari 2015 hebben alleen jongeren die nooit meer kunnen werken nog recht op een Wajong-uitkering. Uitkeringsinstantie UWV beoordeelt of dit voor u geldt.

  • Heeft u al een Wajong-uitkering op 1 januari 2015? Dan krijgt u te maken met een herbeoordeling. U houdt wel een Wajong-uitkering van het UWV. Hoe hoog die is, hangt af van uw herbeoordeling:Heeft u geen arbeidsvermogen? U houdt uw huidige Wajong van 75% van het minimumloon.
  • Heeft u een deel arbeidsvermogen of heeft u tijdelijk geen arbeidsvermogen? U blijft bij het UWV en krijgt nog steeds Wajong. Deze wordt vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon.

 

Wat is de overheid van plan met de participatiewet?
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Werkgevers hebben met de overheid afgesproken extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat gaat zowel om beschutte banen als om niet-beschutte banen. De overheid gaat zelf ook extra banen scheppen.

Als u meer wil weten wat er voor u gaat veranderen en wat voor u de mogelijkheden zijn, neem gerust contact op met Werkmans voor meer informatie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.