Verslag Nationaal Congres “Anders denken over psychische aandoeningen”

10 september jl. waren Leo en ik aanwezig bij het Nationaal Congres “Anders denken over psychische aandoeningen”, georganiseerd door het ministerie van VWS, in samenwerking met het landelijk platform GGZ en met de stichting Samen Sterk Zonder Stigma. Samen met 1000 mede-aanwezigen, die bestonden uit professionals, (HR) managers en ervaringsdeskundigen kregen we een gevarieerd dagprogramma voorgeschoteld in de Fokker Terminal in Den Haag. De ochtend bestond uit diverse sprekers die werden afgewisseld met filmpjes van ervaringsdeskundigen die vertelden over hun ervaring met een psychische aandoening, de stigma’s waar ze mee te maken hadden gekregen en hoe ze daar mee om waren gegaan. Mooie inspiratievolle intermezzo’s. De opening werd verzorgd door de minister-president, Mark Rutte. Hij sprak uit dat we naar een samenleving toe moeten zonder vooroordelen en dat we vanaf morgen allemaal anders denken over psychische aandoeningen. Hij beseft natuurlijk dat dit niet met één congres voor elkaar is, maar dat we wel van de stigma’s en de taboes af moeten en dat de cijfers er niet om liegen. 43% van de mensen heeft weleens last gehad van een psychische aandoening (dit kan uiteenlopen van een burn-out tot schizofrenie), maar er zijn maar weinig mensen die er open over praten. Hierna volgden achtereenvolgens vraaggesprekken en debatten met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, Marjan ter Avest (directeur Landelijk Platform GGz), Gerdien Rabbers (directeur Samen Sterk Zonder Stigma), Jaap van Weeghel (directeur Kenniscentrum Phrenos en hoogleraar Psychiatrische Rehabilitatie Tilburg University), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Merel van Vroonhoven (voorzitter van het Bestuur Autoriteit Financiële Markten en voorzitter van de Werkgroep Vanuit autisme bekeken), Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs, Jeugd & Zorg gemeente Rotterdam) en Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland). Centrale vraag was steeds: wat kunnen we doen om meer openheid te creëren over psychische aandoeningen en de taboes en stigma’s te doorbreken. Eén van de terugkerende ideeën was wel dat het zou helpen als rolmodellen, bijvoorbeeld BN-ers, hier open over zouden praten, zodat dit drempelverlagend is voor anderen. Heel persoonlijke verhalen werden verteld door Myrthe van der Meer, schrijfster van het boek “PAAZ”. Zij vertelde heel mooi en treffend over haar ervaringen met een psychose, opname in een inrichting en haar terugkeer naar werk. En ook door Isa Hoes, zij sloot de ochtend af met een persoonlijke verhaal over haar leven met haar man Anthony Kamerling, die leed aan een depressie en een eind maakte aan zijn leven. Hierover schreef zij het boek “Toen ik je zag”. Na de lunch werden er een stuk of 15 workshops gehouden, in twee rondes en kon je aan twee workshops deelnemen. Leo bezocht de workshops “Mobiliseren van duurzame ontwikkelkracht gericht op een inclusieve werkvloer (Lessons learned Autisme & Werk)” en “Onbekend talent binnen ING” en ik ging naar “Toegepast (HR) beleid voor (potentiële) werknemers met een psychische aandoening” en “Hoera, ik heb ADHD; van patiënt tot temperament”. Door de aanwezigheid van veel ervaringsdeskundigen, die graag hun verhaal wilden doen tijdens de workshops, kwamen niet alle sessies even goed uit de verf, maar al met al was het een informatieve, inspiratievolle middag, waarin ook goed genetwerkt kon worden en we weer wat leuke contacten hebben opgedaan of aangehaald.

Yvette Hartman

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.