ASS

 “Mozart en Einstein zouden, zo is achteraf gereconstrueerd, ook autistisch zijn geweest.”

Aan iemand met PDD-NOS of Asperger valt niks te zien. Ze hebben gewoon twee armen en twee benen en er staat ook niets op hun voorhoofd geschreven. Wat ze missen is iets ongrijpbaars. De problemen ontstaan door hun onderontwikkelde vermogen om zich in te leven in anderen en om mee te gaan in veranderende situaties. Dingen die stiekem bijna net zo belangrijk zijn als bijvoorbeeld het kunnen lopen. Autisme is een handicap met vele gezichten en daarom wordt er vaak gesproken van het autistisch spectrum.

Werkmans heeft voor deze mensen een werkroute ontwikkeld, speciaal gericht op de problemen die mensen met autisme ondervinden bij het zoeken naar en het behouden van een baan. Dit zijn geen problemen die in een week worden opgelost, maar door middel van langdurige persoonlijke begeleiding en nazorg kunnen ze wel worden teruggebracht tot een acceptabel niveau.

De ervaring leert dat langdurige begeleiding van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum noodzakelijk is voor succesvolle arbeidsre-integratie. Alleen het verzorgen van een succesvol voortraject is niet voldoende. De begeleiding dient mede gericht te zijn op het behoud van werk. Persoonlijke ondersteuning en nazorg is daarom van groot belang. Na plaatsing bij een werkgever wordt de nieuwe werknemer begeleid middels de regeling persoonlijke ondersteuning en nazorg. Ook de werkgever en de collega’s kunnen met hun vragen terecht bij de jobcoach van Werkmans.