NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel

De gevolgen van hersenletsel worden pas echt duidelijk als het gewone leven zijn gang weer neemt en als er eisen aan de persoon met Niet Aangeboren Hersenletsel gesteld worden. Dan blijken er dusdanige veranderingen in het functioneren te zijn, dat het deelnemen aan het maatschappelijk leven, werken, het ondernemen van activiteiten en het onderhouden van relaties niet zo maar meer mogelijk is (soms zelfs onmogelijk).
Om weer enige grip te krijgen op de, onder normale omstandigheden, gewone dagelijkse bezigheden (werk) kan Werkmans een uitkomst bieden.

Werkmans biedt ondersteuning bij:
– Het vinden van een passende werkplek
– Het behouden van een passende werkplek
– Erkenning van de veranderende situatie
– Herkenning van alles wat nog wel mogelijk is, vragen en acceptatie van hulp
– Informatie over eigen mogelijkheden en beperkingen en begeleiding om daarmee om te leren gaan
– Begrip voor de nieuwe situatie en herstel van eigenwaarde
– Stimuleren en sturen van resterende mogelijkheden als het gaat om de mogelijkheden op het gebied van werk

WerkRoute
Werkmans heeft dit vormgegeven in de WerkRoute NAH. Na het opstellen van een plan van aanpak en goedkeuring hiervan door uw werkgever of door UWV, kan gestart worden met het re-integratietraject. (eerste spoor dan wel tweede spoor).

Meten is weten, is bij aanvang van het traject een belangrijk uitgangspunt. Daarom wordt bij aanvang van een traject altijd gestart met een arbeidspsychologisch onderzoek.
Na het onderzoek kunnen de volgende onderdelen ingezet worden. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek:
1. Counseling (verwerking)
2. LoopbaanonderzoeksRoute
3. WerkervaringsRoute (training van arbeidsvaardigheden)
4. BemiddelingRoute

Duur:
18 maanden

Resultaat:
Plaatsing op een passende werkplek.