Leerwerktraject (Software) Test Engineer

Leerwerktraject (Software) Test Engineer
voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Werkmans organiseert samen met het UWV leerwerktrajecten met een baangarantie voor ICT-functies, zoals Test engineer en Software Ontwikkelaar (programmeur).

Voor wie?
Het leerwerktraject is voor hoogbegaafde en goed opgeleide mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, vaak behorende tot de Wajong-doelgroep. Het kennisniveau voor programmeur is MBO / HBO / WO. Vaak hebben de kandidaten al de nodige ICT-kennis en ervaring, soms zelfs op het gebied van programmeren en testen.

Opbouw van het leerwerktraject
Na een gedegen werving- en selectieproces, waarin de kandidaten mogelijk al voorgesteld worden bij een potentiele werkgever, start het traject met een leerblok van 6 maanden. In dit leerblok worden een assessement, de basisopleiding, de certificering en mogelijk de praktijk-leerdagen gecombineerd. Tevens vindt er een sollicitatietraining plaats en wordt de deelnemer persoonlijk begeleid door een jobcoach. Deze jobcoach brengt de werknemer en de werkplek in beeld en zorgt voor een optimale match.

Na deze leerperiode krijgt de deelnemer een baan bij één van de aan het traject deelnemende werkgevers. Matching vindt plaats middels een zorgvuldig sollicitatieproces, wat mogelijk al gestart is voorafgaand aan de scholing. Het eerste contract bij de werkgever is een jaarcontract. Gedurende dit jaar wordt exclusieve jobcoaching ingezet. Ook de werkgever wordt begeleid bij het succesvol integreren van de nieuwe werknemer. Tevens volgt de nieuwe werknemer gedurende dit jaar een vervolgopleiding, zodat ook de volgende stap in het leren en werken gemaakt kan worden.

Inmiddels hebben we 5 leerwerktrajecten georganiseerd voor Software Ontwikkelaars en hebben we op deze manier al ongeveer 55 mensen uit deze doelgroep aan een betaalde baan geholpen.

Scholing en plaatsing
Na een gedegen werving- en selectieproces, waarin de kandidaten mogelijk al voorgesteld worden bij een potentiële werkgever, start het traject met een leerblok van 4 maanden. In dit leerblok worden een assessement, de vakinhoudelijke opleiding Test Enigneer (ISTQB of TMap Next) of Software Ontwikkelaar basisopleiding (C#.NET, Delphi, Java of PHP), de certificering en mogelijk de praktijk-leerdagen (stage) gecombineerd. Afhankelijk van de deelnemer en de mogelijkheden bij een passende werkgever, kan de stageperiode verlengd worden. Doelstelling is om iedereen binnen 6 maanden een passende baan te bezorgen.

Het leerwerktraject start met een uitgebreid assessment, speciaal gericht op kandidaten met een vorm van autisme. Het assessment bestaat uit een geschiktheidstest voor de functie en geeft tevens handvaten voor coaching op de werkplek, voor zowel de jobcoach als de begeleider / mentor van de werkgever.

De inhoud van de scholing Test Engineer of Junior Software Ontwikkelaar:

Assessment 1 dag
Sollicitatietraining / begeleiding bij solliciteren 4 dagen
Basiscursus Testen /Software Ontwikkeling 6 / 20 cursusdagen
Praktijkstage: kennismaken op de werkplek 2 tot 3 maanden

Naast de vaktechnische opleiding Test Enigneer of Junior Software Ontwikkelaar vindt er sollicitatietraining plaats en wordt de kandidaat persoonlijk begeleid door een jobcoach. Deze jobcoach brengt de werknemer en de werkplek in beeld en zorgt voor een optimale match.

Na deze leerperiode krijgt de kandidaat een baan op bij één van de deelnemende bedrijven. Matching vindt plaats middels een zorgvuldig sollicitatieproces, wat al start voorafgaand aan de scholing. Het eerste contract bij de werkgever is een jaarcontract. Gedurende dit jaar wordt exclusieve jobcoaching ingezet. Ook de werkgever wordt begeleid.

De doorlooptijd van het traject is 6 tot 8 maanden

Bent u geïnteresseerd in dit traject? Dan kunt u uw CV en motivatiebrief richten aan Leo Beekmans. Dit kan via leo@werkmans.nl.
Indien u vragen heeft over het traject, dan kunt u contact opnemen met Leo Beekmans op het volgende nummer ; 06-50255384 of via leo@werkmans.nl.