Vacature: Software Engineer

DEZE VACATURE IS VERVULD

Inhoud project:
• het kopiëren van code van release naar code baseline.

Werkzaamheden:
• Code uit de releases overzetten naar de baseline. Hier komt geen design of
development werk bij kijken! Problemen signaleren en waar mogelijk zelf oplossen,
dan wel terugleggen bij het verantwoordelijke project.
Op dit moment is er sprake van een backlog (achterstand) van 6 weken voor de
software vanuit de release naar de baseline wordt overgezet. Streven van ICT is om
deze achterstand weg te werken en wekelijks te releasen om zo de backlog tot een
absoluut minimum te beperken.

Minimale eisen voor de kandidaten:
• MBO+ niveau (opleiding op niveau 4, of niet-afgerond HBO) in een IT richting.
• Begrip van software ontwikkeling, doordat er kennis aanwezig is van C of C++. De
basisprincipes van programmeren moeten kunnen worden doorgrond, de taal zelf (C, Python)
kunnen we dan aanleren.
• Inzicht hebben om triviale zaken zelf op te lossen maar ook op tijd terug te kunnen leggen bij
de verantwoordelijke ontwikkelaar of project. Dus niet altijd alles zelf op willen lossen!
• Initiatief nemen om op mensen af te stappen (bijvoorbeeld bij fouten/problemen in de om te
zetten code). Niet emailen en afwachten, maar bellen en er bovenop zitten. Iedere week moet
er worden opgeleverd dus er is sprake van tijdsdruk.
• Nauwkeurig werken en dan niet voor korte tijd, maar lang achter elkaar. Iedere patch dient
met dezelfde nauwkeurigheid te worden aangepakt, de aandacht kan niet verslappen.
• Uitdaging zien in herhalend werk. De functie is geen opstap naar een development rol, noch is
er sprake van het maken van designs of development in de functie zelf. We vragen een
commitment voor langere tijd (3-5 jaar).

Waarin leiden wij kandidaten op?
• Way of working voor deze specifieke klant. Hoe loopt een SYNC proces? Wie is waarvoor
verantwoordelijk? Maar ook overview over de organisatie zodat je een breder begrip krijgt
van de manier van werken.
• Klantspecifieke tooling.
• Versiebeheer kan aan de orde komen, enige ervaring daarmee zou prettig zijn.

Contact
Bent u geïnteresseerd in deze vacature dan kunt u contact opnemen met madelon@werkmans.nl of bellen naar 06-46441882